Prijzen / Cijfers

WERKNEMER


WERKGEVER

Minimumloon per uur voor alle werknemers

Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder.

Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur.

Tabel: Minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024)

LeeftijdPer uur
21 jaar en ouder€ 13,27
20 jaar€ 8,16
19 jaar€ 6,97
18 jaar€ 6,04
17 jaar€ 5,24
16 jaar€ 4,58
15 jaar€ 3,98

Bedragen minimumloon bbl-opleiding 2024

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken.

Tabel: Minimumloon bbl per uur naar leefijd (brutobedragen per 1 januari 2024)

LeeftijdPer uur
21 jaar en ouder€ 13,27
20 jaar€ 10,62
19 jaar€ 7,96
18 jaar€ 6,64
17 jaar€ 5,24
16 jaar€ 4,58
15 jaar€ 3,98


Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur.

Vanaf 2024 verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen.

De minimumuurlonen voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.