Werkloosheid naar regio

In het derde kwartaal van 2022 was 3,7 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder, in het derde kwartaal van 2021, was dat nog 4,0 procent. In het derde kwartaal van 2022 was het werkloosheidspercentage het hoogst in Zuid-Holland (4,1 procent) en het laagst in Zeeland (3,2 procent).

Bron: CBS

Niet in alle provincie nam de werkloosheid af. In bijna de helft nam deze zelfs toe.

Hoogste werkloosheidspercentage in Zuid-Holland

Zuid-Holland noteerde met 4,1 procent de hoogste werkloosheid in het derde kwartaal van 2022, gevolgd door Flevoland (4,0 procent) en Groningen (3,9 procent). Met 3,2 procent was de werkloosheid het laagst in Zeeland. In Drenthe en Overijssel bedroeg de werkloosheid 3,3 procent.

Werkloosheid in helft provincies gedaald

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen het derde kwartaal van 2021 en het derde kwartaal van 2022 met 0,3 procentpunt af. Vergeleken met een jaar geleden daalde de werkloosheid in zes provincies. In vijf provincies steeg de werkloosheid. In Drenthe bleef ze gelijk. De daling was het sterkst in Groningen (-1,1 procentpunt), Noord-Holland (-1,0 procentpunt) en Zuid-Holland (-0,8 procentpunt). In Limburg en Brabant steeg de werkloosheid met 0,3 procentpunt het sterkst, gevolgd door Gelderland met 0,2 procentpunt.