Vooral bij kleine bedrijven minder cursussen in 2020

In 2020 bood 65 procent van de bedrijven cursussen aan het personeel aan. Vijf jaar eerder was dat nog 76 procent. Bij bedrijven met 10 tot 50 werknemers en in de horeca nam de cursusdeelname het meest af. Het aanbod bedrijfsopleidingen via zelfstudie en/of e-learning nam wel toe.

Bron: CBS

Dit meldt het CBS op basis van het Onderzoek Bedrijfsopleidingen dat een keer in de vijf jaar plaatsvindt onder bedrijven met 10 of meer medewerkers. Het onderzoek vond in 2021 plaats over verslagjaar 2020.

In 2020 nam bij 59 procent van de kleine bedrijven personeel deel aan interne of externe cursussen. Vijf jaar daarvoor gold dat nog voor 72 procent van deze bedrijven. Bij middelgrote en grote bedrijven was deze afname kleiner.TotaalKlein: 10-50 medewerkersMiddelgroot: 50-250medewerkersGroot: 250 medewerkers ofmeer020406080100

Afname cursussen grootst in de horeca

In de horeca was de afname van het aandeel bedrijven dat cursussen aan hun personeel aanbood het sterkst: van 60 procent in 2015 naar 26 procent in 2020. Vóór de coronapandemie was het aandeel horecabedrijven met cursussen voor werknemers ook het laagst. Ook in de bouw nam bij beduidend minder bedrijven dan vijf jaar eerder personeel deel aan cursussen. Transport is de enige bedrijfstak waarin juist meer bedrijven cursussen aan hun personeel aanboden.aar bedrijfstak

Er was weinig verschil in de meest voorkomende cursusonderwerpen tussen 2020 en 2015. Technische, praktische of beroepsspecifieke vaardigheden zijn veruit het vaakst onderwerp van cursussen. In zowel 2015 als 2020 noemde 62 procent van de bedrijven dit als een van de belangrijkste vaardigheden en competenties die onderwerp van training waren. Daarna volgden managementvaardigheden en klantgericht werken met beide 21 procent.

Minder conferenties, meer zelfstudie en e-learning

Naast cursussen bestaan er diverse andere opleidingsactiviteiten. Van deze overige vormen van bedrijfsopleidingen nam het bezoek aan conferenties, workshops, lezingen en seminars tussen 2015 en 2020 het meest af, van 59 procent naar 46 procent. Het percentage geplande trainingen via zelfstudie en/of e-learning steeg in diezelfde periode juist. In 2020 maakte bijna de helft van alle bedrijven hiervan gebruik.